Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện kế hoạch số 1311/KH-SGDĐT ngày 3/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 năm học 2022-2023 cho cán bộ quản lý, giáo viên. Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022, trường PTDTBT tiểu học Sa Lông đã tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 32
  • 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498