08/09/21  Tin tức - Sự kiện  125
Thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, từ ngày 26/7/2021 đến 31/7/2021, trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông cùng các trường tiểu học của tỉnh Điện Biên tham dự bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 2 của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục.