HỌC SINH TẠI ĐIỂM BẢN CỔNG TRỜI HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG

Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, chủ yếu chúng ta dùng máy vi tính dùng để soạn thảo văn bản thay vì cầm bút viết trên giấy như trước nên chữ viết phần nào bị hạn chế. Với học sinh tiểu học ngoài dạy cho các em kiến thức thì việc dạy chữ viết cũng rất quan trọng. Luyện viết chữ để nhằm giúp các em rèn tính kiên trì, nhẫn nại, cẩn thận và cũng là để bảo tồn nét đẹp chữ viết của dân tộc Việt Nam. Với mong muốn thúc đẩy phong trào: “Vở sạch– Chữ đẹp”; trau dồi các kĩ năng viết chữ và trình bày bài sạch đẹp cho học sinh. Hằng năm trường PTDTBT TH Sa Lông đều tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường cho các em học sinh nhằm động viên khích lệ các em thường xuyên rèn luyện chữ viết của mình.

Hưởng ứng cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường năm học 2020 - 2021 các em học sinh lớp 1 + 2 điểm trường bản Cổng Trời đang tích cực luyện chữ viết để chuẩn bị cho hội thi. Dưới đây là một số hình ảnh luyện viết chữ đẹp của các em học sinh tại điểm trường:

Dưới đây là một số hình ảnh các em luyện viết:

Ảnh 1:

Ảnh 2:

Ảnh 3:

Ảnh 4:

 

Nguồn tin: Trường PTDTBT TH Sa Lông

Người viết: Vàng A Tồng