HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

Ngày 19/9/2019 Trường tiểu học Sa Lông tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm học 2019- 2020.

       Căn cứ vào công văn số 995/UBND- NV của UBND huyện Mường Chà ra ngày 04 tháng 9 năm 2019 V/v tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới đất nước.

       Ngày 19/9/2019 Trường tiểu học Sa Lông tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm học 2019- 2020. Về dự hội nghị có đồng chí Hạng Phái Sình - Chủ tịch hội khuyến học xã Sa Lông và toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.Với mục đích phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong nhà tr­ường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2019- 2020 và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị văn hoá.

       Thông qua hội nghị để phát động trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua:“Hai tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", nữ CBGV, CNV “Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. " Xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá và Gia đình nhà giáo văn hoá", “ Xây dựng trường học Xanh-Sạch-Đẹp”; “Phòng chống tệ nạn xã hội”.

       Trên cơ sở đó, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã đ­ược phát động, triển khai từ những năm học trư­ớc, rút kinh nghiệm và tìm ra giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm học 2019- 2020, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

       Trong hội nghị còn đưa ra những chỉ tiêu phấn đấu trong năm học mới. Nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau:

      * Tập thể:

      - Trường phấn đấu đạt danh hiệu:

+ Tập thể Lao động tiên tiến đề nghị UBND huyện tặng giấy khen.

+ Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc đề nghị UBND tỉnh tặng giấy khen.

+ Tập thể đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

          - Duy trì“Trường TH đạt chuẩn Quốc gia”

          - Đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”;

          - Giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”;

          - Công đoàn được Liên đoàn lao động khen

          - Đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”.

       * Cá nhân:     - UBND Tỉnh khen: 1/39 đạt tỷ lệ: 2.6%

  - Sở GD-ĐT khen: 2/39 đạt tỷ lệ: 5.1%    

  - CSTĐ:  6/39  đạt tỷ lệ: 15.4 %.

  - UBND huyện khen: 9/39 đạt tỷ lệ: 23,1 %

                            -  LĐTT:   39/39 ; đạt tỷ lệ: 100%.

       - Về chuyên môn nghiệp vụ:   + Cấp trường: 10/30 GV chiếm  33,3%.

                                                       + Cấp huyện : 9/30 GV chiếm 30 %

                                                       + Cấp tỉnh:     1/30 GV chiếm  3,3 %

                                                       + GVD Khá:    10/30 = 33.3%. Phấn đấu không có GV đạt yêu cầu.

       - Hồ sơ: + Tốt  : 27/30   Đ/C, đạt  90 %

                     + Khá :  3/30    Đ/C, đạt  10 %

       - Thực hiện đúng quy trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH, phấn đấu cuối năm đạt KQXL như sau:

         Tổng số GV được đánh giá: 30 đ/c. 

        Trong đó:  +Tốt:  18 GV chiếm 60 %.

                         + Khá : 10 GV chiếm  33,3 %.

                         + Đạt :   2 GV chiếm  6,7 %.

       - Phấn đấu không có GV nào xếp loại chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

       - Thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và đánh giá CB,CC,VC cuối năm.

      * Học sinh:  Tổng số học sinh: 410 học sinh/21 lớp.

       Trong đó: +  Lớp 1: 7 lớp với 96 học sinh.

          + Lớp 2: 7 lớp với 82 học sinh.

                        + Lớp 3: 3 lớp với 104 học sinh.

                        + Lớp 4: 2 lớp với 59 học sinh.

           + Lớp 5: 2 lớp với 69 học sinh.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ đi học chuyên cần 98%

- Huy động 100% trẻ khuyết tật học hòa nhập

-  100% HS đi học 2 buổi/ngày.

Một số hình ảnh trong hội nghị.

Ảnh 1: Đồng chí Lê Xuân Vỹ - Bí thư chi bộ, hiêu trưởng nhà trường  phát biểu khai mạc và thông qua báo cáo, kế hoạch năm học 2019- 2020.
Ảnh 1: Đồng chí Lê Xuân Vỹ - Bí thư chi bộ, hiêu trưởng nhà trường
 phát biểu khai mạc và thông qua báo cáo, kế hoạch năm học 2019- 2020.
Ảnh 2: Đồng chí Bùi văn Tâm- Chủ tịch công đoàn nhà trường
 cũng đã đánh giá các hoạt động công đoàn năm 2018 và đưa ra phương hướng năm 2019.
Ảnh 3:Đ/c Lê Thị Miền – Trưởng ban thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra năm học 2018 - 2019 và xây dựng kế hoạchkiểm tra giám sát năm học 2019- 2020
Ảnh 4:Đ/c Phạm Thị Ngân – Tham gia đóng góp ý kiến
Ảnh 5: Kí cam kết giữa chính quyền và công đoàn, cán bộ CNV

 

      Các Chỉ tiêu, kế hoạch mà nhà trường và công đoàn đưa ra đã được Hội nghị thống nhất cao. Hội nghị công chức viên chức năm học 2019- 2020 của Trường tiểu học Sa Lông thành công rực rỡ, hứa hẹn một năm học với nhiều thắng lợi.

Bài viết liên quan