Hội thi tự làm đồ dùng dạy học của trường TH Sa Lông năm học 2018 - 2019

         Thực hiện Kế hoạch công tác thiết bị năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Sa Lông. Trường Tiểu học Sa Lông xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tự làm đồ dùng dạy học” cấp trường năm học 2018-2019. 

          Hội thi tổ chức đúng Kế hoạch và đánh giá chất lượng sử dụng đồ dùng dạy học của từng tổ chuyên môn.Các tổ chuyên môn làm sản phẩm dự thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất, có chất lượng và đúng theo nội dung và các tiêu chí đánh giá đã đề ra.Kết thúc hội thi có 6 sản phẩm đạt giải. 

         Dưới đây là một số hình ảnh đồ dùng trong hội thi.