LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TH SA LÔNG

Vậy là một năm học nữa đã qua đi, khi tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ rực báo hiệu mùa hè đã tới.Ngày 27 tháng 5 năm 2019 thầy và trò trong nhà trường long trọng tổ chức 'Lễ tổng kết năm học 2018 -2019'. Đây cũng là lúc thầy và trò trường TH Sa Lông đánh giá, nhìn nhận lại những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của mình trong năm học vừa quá.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tổng  kết cuối năm.