CÔNG TÁC LAO ĐỘNG CUỐI NĂM CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH SA LÔNG

Để chuẩn bị cho mục tiêu trường năm 2017 sẽ đạt chuẩn nên những ngày cuối của năm học cán bộ nhân viên trong nhà trường đã góp công sức chuẩn bị cơ sở vật chất  để có thể hoàn thành mục tiêu. Và may mắn trường còn nhận được sự quan tâm của phụ huynh học sinh nên các bậc phụ huynh  cũng góp 1 phần công sức lao động cùng nhà trường.
Dưới đây là 1 số hình ảnh về công tác lao động của cán bộ giáo viên trong nhà trường và phụ huynh học sinh.