NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH CỦA CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC SA LÔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

        Thực hiện CV số: 613/SGDĐT-GDTX&CN ngày 06/04/2018 -  Thực hiện CV số: 144/PGDĐT-THCS ngày 06/04/2018 V/v: Hướng dẫn triển khai tổ chức ngày sách Việt Nam năm học 2017 - 2018. Ngày  12/4/2018 trường TH Sa Lông tổ chức ngày hội đọc sách cho 266  em học sinh tại điểm trường trung tâm.
        Nhằm xây dựng và hình thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân thông qua “ Sách với gia đình”; tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa sách với người đọc, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội học tập.Khẳng định vai trò, tầm quan trong của sách, tôn vinh giá trị của sách, tôn vinh những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác xuất bản, in, phát hành và quảng bá sách.
        BGH nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm và chị tổng phụ trách hướng dẫn học sinh tham ra ngày Sách Việt Nam . Các em học sinh tham gia một cách tự giác trong không khí vui tươi hào hứng với những cuốn sách hay của mình.
Dưới đây là một số hình ảnh của các em trong ngày hội đọc sách.

 
                       Ảnh 1:                                                
Ảnh 2:

                          Ảnh 3: