TRƯỜNG PTDTBT TH SA LÔNG THAM GIA TẬP HUẤN SGK LỚP 3 NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 1311/KH-SGDĐT ngày 3/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 năm học 2022-2023 cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022, trường PTDTBT tiểu học Sa Lông đã tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục. Thời gian tập huấn trực tuyến trong 5 ngày với 11 môn học sẽ được áp dụng theo chương trình lớp 3 mới năm học 2022-2023. Công tác tập huấn được thực hiện đảm bảo chất lượng với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Mặc dù trong thời gian nghỉ hè nhưng để thực hiện tốt CTGDPT 2018, các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu và giáo viên dự kiến dạy lớp 3 năm học 2022-2023 vẫn tích cực tham gia tập huấn sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục triển khai bằng hình thức tập huấn trực tuyến. Với sự nhiệt tình của các thầy cô là tác giả những cuốn sách, các thầy cô đã hiểu được mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức,... mà tác giả muốn truyền tải qua những cuốn sách đến với độc giả. Mục tiêu hướng đến là các em học sinh sẽ được hình thành các năng lực phẩm chất qua quá trình học tập.

Trong mỗi buổi tập huấn, tất cả giáo viên tích cực học tập, thảo luận và tương tác qua các câu hỏi với giảng viên với mục đích học hỏi, bổ sung và nắm vững các quy trình, phương pháp và hình thức tổ chức các môn học. Ở mỗi tiết dạy, giảng viên và các học viên đều trao đổi một cách sôi nổi về nội dung bài dạy, về cách thức lên lớp, sự tiếp thu bài của các em học sinh. Với mỗi tình huống học tập được xử lý mỗi giáo viên trong trường đều rút ra được những kinh nghiệm giảng dạy bổ ích cho riêng mình.  Mỗi giáo viên đã chủ động tìm hiểu sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu phục vụ được giới thiệu, bồi dưỡng trên các nền tảng tập huấn và hành trang số trước khi tham gia tập huấn.

Ảnh 1:
Ảnh 2: Một số hình ảnh trao đổi thảo luận của giáo viên trường PTDTBT TH Sa Lông

                

Ảnh 3:
Ảnh 4:  Hình ảnh tập huấn của cán bộ quản lý và giáo viên trường PTDTBT TH Sa Lông

 

Sau khi kết thúc tập huấn, thực hiện kế hoạch của nhà trường, các giáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Không chỉ giáo viên lớp 3, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho giáo viên lớp 4,5 để chuẩn bị tinh thần cho các năm học tiếp theo.

Đợt tập huấn mang lại hiệu quả cao và thiết thực, từ đó giúp 100%  giáo viên trong trường tự tin chuẩn bị tâm thế để lên lớp giảng dạy Chương trình lớp 3 mới trong năm học 2022-2023.

                                                    Nguồn: Trường PTDTBT TH Sa Lông

Người viết: Trần Thị Liên