TRƯỜNG PTDTBT TH SA LÔNG TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHO GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ vào chỉ thị 800/CT – BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện tốt các nghiệp vụ chuyên môn trong nhà trường.

Ngày 22/3/2022 nhà trường đã  tham gia buổi tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý dạy và học trực tuyến do phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà tổ chức. Sau khi các đồng chí cốt cán tập huấn về ngày 25/3/2022  nhà  trường đã triển khai hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý và dạy học đến tất cả các đồng chí giáo viên trong nhà trường.

Ban quản trị đã tạo tài khoản cho tất cả các đồng chí giáo viên và phân quyền cho tất cả các tài khoản. Bước đầu tất cả giáo viên trong nhà trường đã dần làm quen với phần mềm và đã biết cách sử dụng phần mềm để tạo tài khoản học cho học sinh của lớp mình và đăng tải các bài giảng, bài tập lên trên phần mềm dạy học trưc tuyến.

Ảnh 1: Giao diện đăng nhập của phần mềm

Ảnh 2: Giao diện phần mềm Dạy học trực tuyến

 

Nguồn: Trường PTDTBT TH Sa Lông

Người viết: Phạm Thị Hải Yến