TRƯỜNG PTDTBT TH SA LÔNG THAM GIA CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TÊ UPU LẦN THỨ 50 NĂM 2021

Thực hiện CV số: 4681/BTTTT - HTQT ngày 25/11/2020; Công văn số 1632/STTTT – BCVT ngày 1/12/2020; Công văn số 2666/SGDĐT - GDTH ngày 14/12/2020; Công văn số 805/PGDĐT – CMTH ngày 15/12/2020V/v: Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021. Trường PTDTBT TH Sa Lông đã họp triển cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm học 2020 - 2021 trong cuộc họp ngày 18/12/2020, thông qua cuộc họp đã lấy ý kiến của tập thể cán bộ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp, chị tổng phụ trách đội về cuộc thi và làm thế nào để nhà trường và học sinh tham gia cuộc thi có hiệu quả cao nhất.

Tập thể cán bộ giáo viên đã nhất trí cao về việc hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi trên một cách tích cực và cuộc thi trên đã giúp học sinh nâng cao khả năng sáng tạo ý tưởng cả mình.

  Hội đồng nhà trường đã thống nhất là cho các em HS từ khối 1 đến khối 5 tham gia cuộc thi với chủ đề “ Em hãy viết thư gửi một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID – 19”

           BGH nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm và chị tổng phụ trách hướng dẫn học sinh tham ra cuộc thi trên. Yêu cầu toàn thể các lớp tham gia một cách tự giác và các giáo viên chủ nhiệm các khối có học sinh tham gia phải là người hướng dẫn chính đối với các em học sinh tham gia cuộc thi. BGH thường xuyên đôn đốc tham gia kiểm tra quá trình triển khai cuộc thi và có những chỉ đạo kịp thời uốn nắn những giáo viên HS không tích cực tham gia cuộc thi.

Ảnh 1: Giáo viên hướng dẫn HS viết thư 
Ảnh 2: Một số bài dự thi của học sinh

Kết quả tổng số bài thi tham gia của toàn trường là 63 bài.

Cuộc thi góp phần tăng khả năng sáng tạo của HS thông qua những ý tưởng của các em dựa trên sự gợi ý và hướng dẫn của các thầy cô. Đây là một dịp góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy, sáng tạo của các em.

Giúp các em hiểu thêm về đại dịch Covid – 19, từ đó các em nhận thức được sự nguy hiểm của đại dịch, những việc cần phải làm để bảo vệ bản thân cũng như những người thân xung quanh khỏi đại dịch Covid – 19.

Nguồn tin: Trường PTDTBT TH Sa Lông

Người viết: Hoàng Thị Duyên