TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SA LÔNG THAM DỰ BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 CỦA NHÀ XUẤT BẢN (NXB) GIÁO DỤC

Thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, từ ngày 26/7/2021 đến 31/7/2021, trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông cùng các trường tiểu học của tỉnh Điện Biên tham dự bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 2 của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục.

Sau khi nhận được các Công văn của Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai kịp thời tới các đồng chí giáo viên tổ chuyên môn khối 2 và các thầy cô dạy các môn chuyên biệt của trường tích cực tham gia tập huấn chương trình Giáo dục phổ thông mới. Mặc dù trước đó các thầy cô giáo cũng đã được tham dự một số chuyên đề và nghiên cứu, lựa chọn SGK lớp 2 nhưng đây là buổi tập huấn quan trọng tập trung vào mục tiêu cốt lõi và những định hướng trọng tâm giúp giáo viên dạy tốt bộ sách. Bởi vậy, nhà trường xác định mỗi giáo viên phải tập trung cao độ, lĩnh hội đầy đủ để đạt hiệu quả học tập cao nhất, tuy nhiên cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng tránh dịch Covid-19. 

 Ảnh 1: Giáo viên trường PTDTBT TH Sa Lông tham gia tập huấn sách lớp 2

Qua các buổi tập huấn, các thầy cô đã được tìm hiểu về quan điểm xây dựng, cấu trúc của sách giáo khoa, những điểm mới của sách, các phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập, nhanh chóng nắm bắt và tiếp nhận được yêu cầu đòi hỏi của chương trình và SGK và đặc biệt được hướng dẫn cách thức sử dụng sách giáo khoa, việc khai thác kênh hình, kênh chữ, tổ chức các hoạt động, cách phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh trong các môn học. Bên cạnh đó, giáo viên được trao đổi theo nhóm, đây cũng là cơ hội để giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc và xem đây là quyền lợi nhưng đồng thời là vinh dự, trách nhiệm để chủ động với nhiệm vụ của mình.

Ảnh 2:

 

Ảnh 3:

( Ảnh 2,3: Một số hình ảnh về nội dung  tập huấn trực tuyến sách lớp 2)

      Năm học 2021 - 2022, học sinh lớp 2 sẽ chính thức học theo chương trình GDPT mới. Để hướng tới việc giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực của một công dân toàn cầu đòi hỏi bản thân mỗi giáo viên phải chủ động, sáng tạo tiếp nhận tinh thần đổi mới của nội dung chương trình SGK.

          Với mục tiêu “Mang cuộc sống vào trong bài học – Đưa bài học vào trong cuộc sống”, tất cả giáo viên trường PTDTBT TH Sa Lông mong muốn sẽ truyền tải thật tốt nội dung SGK mới cho học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước.

                                                                                               Tác giả: Trần Thị Liên

Nguồn tin: Trường PTDTBT TH Sa Lông