ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SA LÔNG

Trong những năm qua Trường PTDTBT TH Sa Lông luôn khuyến khích giáo viên sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học bằng các việc làm cụ thể  như đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cần thiết cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, việc kết nối Internet được thực hiện, nhà trường đáp ứng tương đối đầy đủ máy chiếu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập tại các lớp học. Đặc biệt là việc dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 giáo viên cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc khai thác nội dung các bài học nên giáo viên trong nhà trường cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ dạy học tại các lớp học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Dưới đây là một số hình ảnh dạy học tại các lớp học có ứng dụng công nghệ thông tin.

Ảnh 1:
Ảnh 1:

 

Hình 1 và 2: Một tiết học của các em học sinh lớp 1A2 tại trường PTDTBT TH Sa Lông

 

Hình 3: Tiết học của cô và trò lớp 1A1

              Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp giáo viên khai thác được tối đa các nội dung trong bài học tạo sự hứng thú cho học sinh giúp các em tích cực trong học tập.

Nguồn tin: Trường PTDTBT TH Sa Lông

Tác giả: Vàng A Tồng